دنياي ماموت پيشرو در صنعت پاك

به طورکلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به محیط زیست و تأمین زندگی سالم، روزهای خاصی مرتبط با حفظ محیط زیست تعیین می شود؛ که از جمله ي آنها روز جهانی محیط زیست، روز زمین پاک،روز هوای پاک و غیره است. روز هوای پاک دردنیا، تحت عناوین مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و… نامگذاری شده واقدامات خاصی در این روز جهت تنویر افکارعمومی صور تگرفته است.در ایران بحران آلودگی هوا به طور فزاینده ایدر حال گسترش است، به همین منظور وباهدف ایجاد حساسیت در اقشار مختلف جامعه، از سال 1374 روز 29 دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک اعام شده است؛ و هرساله در این روز برنامه های مختلفی در سراسرکشور اجرا می شود. امسال شعار این روز«هوای پاک، مسئول پاسخگو، شهروند مسئول » نامگذاری شده است، به همین مناسبت و با هدف افزایش آگاهی هرچه بیشتر فعالین حوزه خودروسازی و صنایع مرتبط سعی شده است ضمن تشریح نقش صنایع پشتیبان زنجیره لجستیک و حمل و نقل جاده ای در موضوعات آلودگی هوا وتوسعه پایدار، اقدامات و برنامه های شرکت دنیای ماموت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اهميت مسئله آلودگی هوا دیگر بر كسی پوشیده نیست، شاید بتوان گفت که اولین قدم در مسیر حل این معضل که در حال تبدیل شدن به یک فاجعه است، جدی گرفتن موضوع، اولویت دادن به آن، اجرای قوانین مرتبط و هماهنگ سازی نهادها و سازمان های بسیاری است که هر کدام طبق قانون وظیفه و مسئولیتی دارند. درکنار همه این موارد میتوان نقش صنایع را نیز به عنوان یکی ازمنابع تولید آلودگی هوا موردبحث و بررسی قرارداد. در واقع صنایع، چرخ های گرداننده کشورها هستند و می توانند نقش مؤثری دراشتغال و اقتصاد داشته باشند، همچنین از سوی دیگر میتوانند در ایجاد یا کنترل آلودگی هوا نیز نقش بسزایی ایفا نمایند.نقش صنایع در این حوزه از دو منظر قابل بحث و بررسی است، منظر نخست ایجادآلودگی هوا ناشی از فعالیت روزمره صنایع وطی فرایند تأمین و تولید محصول است ومنظر دوم آلودگی هوا ناشی از چرخ هي عمرمحصول تولید شده در مرحله بهره برداری ونهایتا پایان عمر محصول است.شرکت دنیای ماموت به عنوان یک مجموعه بزرگ و پیشرو در حوزههای مختلف صنعتیو به عنوان یک یاز صنایع تأثیرگذار در کشور،در پيِ بهبود و اثربخشي در اين دوعرصه است. از منظر نخست، به طورکلی آلودگی هاطی فرایندهای تأمین مواد اولیه و تولیدایجاد میشود. به طور مثال، تأمین مواداولیه و فرایندهای انتقال آن می تواند یکی ازمنابع تولید آلودگی هوا باشد. این مرحله ازفعالیت های تولیدی درصورتی که برای صنایع بزرگ باشند و مقیاس وسیعی را دربرگیرد،میتواند حجم قابل توجهی از آلودگی را وارد هوا کند. به همین منظور، در شرکت دنیای ماموت جهت تقلیل نقشِ این بخش از فرایندتولید، اقداماتی مختلفي همچون تأمین مواداولیه از منابع نزدیک، کاهش حمل ونقل،افزایش راندمان زنجیره تأمین و… در دستورکار قرار دارد.منظر بعدي، بخش تولید است. تولید انواع محصولات در شرکت، نیازمند صرف انرژی وبه تبع آن ایجاد آلودگی هواست، در همین راستا، عمده متخصصین بر این باورند که از طریق بهره مندی از فناوری های به روز وپیشرفته و انجام اقدامات بهسازیِ خط تولید،م یتوان آلودگی هوا را به طور مؤثری کاهش داد. شرکت دنیای ماموت نيز از طریق تأمین تجهیزات به روز و بهره مندی از فناوری های کارآمدِ تولیدی باحداقل آلایندگی را براي نيل به اين هدف در پیش گرفته است. به طورمثال سالن های تولید سه و چهار بر اساس تجهیزات روز دنیا طراحی و ساخته شده است؛تا بتواند بستری جهت پایداری و هم راستا بامحیط زیست و توسعه پایدار ایجاد نماید. ازسوی دیگر از طریق جاری سازی چرخه بهبود مستمر و استقرار استانداردهای IMS برنامه ی بهسازی و نوسازی را در تمامی سالن هایتولیدی به اجرا گذاشته است.به طورکلی حمل ونقل یکی از بزرگ ترینعوامل انتشار کربن در سراسر جهان است،چرا که منابع را در مقیاس وسیع و مستمرمصرفمیکند. شرکت دنیای ماموت درراستای حل اين مسئله نيز مسیر مشخصی را ترسیم و گامهای مؤثری را برداشته است.اقداماتی همچون طراحی محصولات مدرن با قابلیتهای متفاوت جهت تخصصی سازی امور، هوشمندسازی از طریق تجهیزات نوين مبتني بر IOT جهت كاهش مصرف سوختو به تبع آن كاهش انتشار دی اکسیدکربن،بالابردن راندمانِ ديناميكی محصولات وكاهش استهلاک، برخی از این موارد هستند.در پایان باید گفت که به طورکلی نسل جدیدتریلرها و خودروهای سنگینِ تولیدی شرکت ماموت، نسبت به نسل های پیشین، ایمن تر و سازگارتر با محیط زیست هستند و این مهم از طریق ارتباط با مراكز رشد شتاب دهنده ها،دانشگاهها و دپارتمانهای نوآورمحقق شده است و به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

پست قبلی

بيست و چهارمين همايش ملی «صنعت سبز » : ماموت واحد برگزیده

پست بعدی

مصاحبه با قائم مقام محترم اجرايی رامان خودرو : آقای مهندس مسعود شكری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.