کلان روند جهانی شدن

جهانی شدن چیست؟

جهانی شدن اصطلاحی است که برای توصیف اینکه چگونه تجارت و فناوری جهان را به مکانی مرتبط تر و وابسته به هم تبدیل کرده است، استفاده می شود.
جهانی شدن همچنین تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را در دامنه خود گنجانده است. شاید بتوان آن را به عنوان رشته های یک تارعنکبوت عظیم در طول هزاره ها به تصویر کشید که تعداد و دامنه این رشته ها در طول زمان افزایش می یابد. مردم، پول، کالاهای مادی، اید هها، و حتی بیماری و ویرانی، این رشته های ابریشمی را طی کرده اند، و این کار را با تعداد و سرعتی بیشتر از همیشه در عصر حاضر انجام داده اند.

جهانی شدن از چه زمانی آغاز شد؟
جاده ابریشم، یک شبکه باستانی از مسیرهای تاری در سراسر چین، آسیای مرکزی و مدیترانه که از 50 سال قبل از میاد مورد استفاده قرار میگرفت.شاید شناخته شده ترین نمونه اولیه مبادله ایده ها، محصولات و آداب ورسوم باشد. همانندرونق جهانی شدن آینده، فناوری های جدید نقش کلیدی در تجارت جاده ابریشم ایفا کردند. پیشرفت در متالورژی منجر به ایجاد سکه شد. پیشرفت درحمل ونقل منجر به ساخت جاده هایی شد که امپراتوری های بزرگ آن روز را، به هم متصل می کردو افزایش تولیدات کشاورزی به این معنی بودکه موادغذایی بیشتری می توانست بین مناطق جابجا شود. همراه با ابریشم چینی، شیشه رومی وادویه های عربی، ایده هایی مانند باورهای بودایی واسرار کاغذسازی نیز از طریق این رشته های تجارت گسترش یافت.شبکه جهانی شدن در طول عصر انقلاب صنعتي به توسعه ادامه داد، زمانی که ایده های مربوطبه آزادی، برابری و برادری مانند آتش از آمریکا به فرانسه تا آمریکا لاتین و فراتر از آن گسترش یافت.امواج صنعتی شدن، استعمار و جنگ را در قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم طی کرد که با اختراع کارخانه ها، راه آهن ها، قایق های بخار،اتومبیل ها وهواپیماها کار میکرد.آیا رشد جریانهای جهانی معکوس شده است؟کاهش شدید جریان تجارت، سرمایه در آغازهمه گیری کووید- 19 موجی از گمان هزینه درموردپایان جهانی سازی را برانگیخت و تهاجم روسیه به اوکراین پیشبینی های بیشتری از عقب نشینیبه سوی خودکفایی ملی را به همراه داشت. اماجریان های بین المللی هیچ نشانه ای از رکودپایدار را نشان نمی دهند. شاخص اتصال جهانی DHL که در مرکز مدیریت آینده NYU Stern ایجادشده است، «عمق » جهانی شدن را با مقایسه رشدجریان های بین المللی و فعالیتهای اقتصادی داخلی اندازه گیری می کند. آخرین گزارش هانشان می دهد که جهانی شدن تجارت، سرمایه وجریان اطلاعات تا سال 2021 بالاتر از سطح قبل از همه گیری بود و بهبود جریان های بین المللی مردم در سال 2022 سرعت گرفت. تجارت بین الملل پس از افت شدید در آغاز همه گیری به سرعت بازگشت. حجم تجارت جهانی کالا در اواسط سال2021به 10 درصد بالاتر از سطح قبل از همه گیری رسید و تجارت خدمات نیز به بالاتر از سطح قبل ازهمه گیری بازگشت. داده های اولیه نشان می دهدکه ارزش صادرات جهانی به عنوان سهمی از تولیدناخالص داخلی در سال 2022 افزایش یافته است که با رکورد ثبت شده در سال 2008 مطابقت دارد.در اواخر سال 2022 ، کاهش رشداقتصادی جهانی باعث تضعیف تجارت شد، اما آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول همچنان نشان دهنده ي رشد تجارت با سرعت متوسط 2.4 درصددر سال 2023 است. سرمایه گذاری تجاری بین المللی نیز به سرعت بهبود یافت. جریا نهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که نشان دهنده خرید،ساخت یا سرمایه گذاری مجدد شرکت ها در خارج از کشور است، درسال 2020 سقوط کرد، اما در سال2021 به بالاتر از سطح قبل از همه گیری بازگشت.

پست قبلی

16 سوگيری شناختی کلیدی تاثیرگذار بر خلاقیت و نوآوری

پست بعدی

کامران الهیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.